Recoup

De advocaten van Recoup worden ingeschakeld door crediteuren, curatoren, bedrijven en rechtbanken voor een (vooral) civiele aanpak van onregelmatigheden. Recoup heeft een effectieve aanpak ontwikkeld. Zij werkt daarvoor samen met forensische accountants, ICT-specialisten, bedrijfsonderzoekers en internationale experts. Het doel is het terughalen onttrokken activa.

De aanpak bestaat uit het doen van asset tracing, rechtmatigheids- en verhaalsonderzoek en aansprakelijkstelling van bestuurders, fraudeurs en ‘facilitatiors’. Hiertoe worden alle mogelijke (dwang)middelen ingezet.

Wanneer financiering nodig is, wordt naar alle mogelijkheden gezocht. Recoup biedt ook mogelijkheden voor private financiering van dit soort zaken, waarover nader informatie kan worden opgevraagd.

> SPECIALISME