Recoup

De advocaten van Recoup worden door de rechtbank als fraudecurator benoemd in complexe fraudefaillissementen. Daarnaast worden zij ingeschakeld door benadeelde partijen, curatoren, ondernemingen en onderzoekers voor een (vooral) civiele aanpak van fraude naast het strafrecht.

Recoup heeft een effectieve aanpak ontwikkeld. Zij werkt daarvoor samen met forensische accountants, ICT-specialisten, bedrijfsonderzoekers en internationale experts. Het doel is het terughalen van de door fraude onttrokken activa, alsmede het opleggen van een beroeps- c.q. bestuursverbod.

De aanpak bestaat uit het doen van asset tracing, rechtmatigheid- en verhaalonderzoek en aansprakelijkstelling van bestuurders, fraudeurs en ‘facilitatiors’ van fraude. Binnen dat  kader is de aanpak gericht op het verkrijgen van informatie. Hiertoe worden alle mogelijke (dwang)middelen ingezet. Vervolgens wordt ter verkrijging van informatie en medewerking contact gelegd met het UWV, de Belastingdienst en zo nodig met de politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie .

Indien opportuun wordt aangifte gedaan bij de bevoegde instanties. De ervaring leert dat een strafzaak ook van groot nut kan zijn voor de crediteuren als benadeelde partij. Denk aan de mogelijkheid van voegen als benadeelde partij, welke partij ook recht heeft op het door het OM (conservatoir) in beslag genomen zaken.

Wanneer financiering nodig is, wordt naar alle mogelijkheden gezocht. Positieve ervaring is opgedaan met de Garantstellingsregeling Curatoren, crediteurenfinanciering en financiering door de fiscus. Recoup ziet ook mogelijkheden voor private financiering, waarover nader informatie kan worden opgevraagd.