Track record

 • Benoeming ex artikel 2:298 BW als bestuurder van Stichting HASA door de Rechtbank Den Haag, waarvan de heer E. Staal (oud  Vestia) als bestuurder is geschorst;
 • Afgelopen 10 jaar c.a. 50 M&A deals met transactiewaarde tussen 5 en 50 miljoen euro;
 • Afgelopen 10 jaar c.a 75 herstructureringen, doorstart en pre-packs;
 • Afgelopen 10 jaar c.a 75 complexe procedures, waaronder complexe samenwerkingsverbanden met substantieel belang en procedures voor en tegen financiële instellingen over overkreditering en bijzondere zorgplicht, vernietiging borgtocht en (aantasten) van zekerheden;
 • Wij hebben veel ervaring met het voeren van kort geding procedures, voorlopig getuigenverhoor en procederen bij Rechtbank en Hof;
 • Wij procederen regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening en regresproblematiek;
 • Afgelopen 15 jaar als curator en advocaat van curatoren in meer dan 120 middelgrote en kleinere faillissementen, waaronder fraudefaillissementen waarbij een effectieve aanpak is ontwikkeld met justitie en fiscus (zoals in grote beleggingsfraude fondsen Palm Invest en bitcoin beleggingsfondsen;
 • Advies Ministerie van Veiligheid & Justitie over het nieuwe wetgevingsprogramma ‘Herijking faillissementsrecht’;
 • Advies Ministerie van Veiligheid & Justitie over het beleid voor een effectieve bestrijding van faillissementsfraude;
 • Initiatiefnemer Fraudespreekuren en Kennisplatform faillissements-fraude.nl;
 • Benoemingen door de Ondernemingskamer als onderzoeker en tijdelijke bestuurder bij bedrijven in moeilijkheden;
 • Benoemingen door de Ondernemingskamer Amsterdam als tijdelijk bestuurder en onderzoeker.