Fraudespreekuur

In 2012 heeft Willem van Nielen samen met de Haagse fraudeofficier en de Haagse voorzitter van de insolventiekamer het Fraudespreekuur opgezet. Heden is Willem fraudecurator in Midden-Nederland en in dit arrondissement als zodanig betrokken bij het fraudespreekuur.

Tijdens het spreekuur kunnen curatoren aan een panel vragen stellen over door hen geconstateerde vermoedens van fraude. Aan het panel neemt een fraudeofficier, de Rechter Commissaris, de FIOD, de Belastingdienst en een ervaren fraudecurator deel. De primaire taak van de curator, het belang boedel, staat bij dit spreekuur voorop.

Gelet op het succes van het spreekuur is het tot een landelijke uitrol gekomen. Inmiddels is het spreekuur in bijna alle arrondissementen gestart.

Het fraudespreekuur wordt de afgelopen jaren door de Minister van Veiligheid & Justitie in zijn brieven en wetsontwerpen aangehaald als een succesvol project waarvan de ontwikkeling verder moet worden bevorderd.

Het Platform faillissementsfraude zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het fraudespreekuur. In oktober 2016 heeft het platform daartoe de Landelijke Dag Fraudespreekuur georganiseerd samen met Recofa, FIOD, OM en de Belastingdienst. Tijdens de Landelijk Dag waren 60 panelleden van alle arrondissementen aanwezig.

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.faillissements-fraude.nl.