Nieuwsberichten

  • Civiele lijfsdwang

Civiele lijfsdwang ex art. 585 Rv ten tijde van faillissement.

ANNOTATIE: MR. W.J.B. VAN NIELEN

Civiele lijfsdwang ex art. 585 Rv ten tijde van faillissement.

In Jurisprudentie Onderneming & Recht 20-03-2021, afl. 3 verscheen een notatie met de titel:

Faillissement voormalig (indirect) bestuurder van vastgoedfonds staat niet in […]