Algemeen: crediteuren

Wanneer Recoup een faillissement behandelt, heeft u als crediteur in het faillissement de mogelijkheid om uw vordering in te dienen. Dat gaat als volgt:

  1. U stuurt uw vordering naar faillissementscrediteuren@recoup.nl
  2. U dient in de onderwerp regel van uw email de naam van het faillissement te vermelden.
  3. Uw vordering dient te worden voorzien van bewijsstukken, zoals overeenkomsten, facturen etc.
  4. Indien u aanspraak maakt op pandrecht, hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud etc. dient u dit in uw email duidelijk aan te geven en stukken waaruit dit blijkt bij te voegen.

Na ontvangst van uw email met bijlagen ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging.

Faillissementsverslagen kunt u inzien in het Centraal Insolventieregister dat u kunt raadplegen op www.rechtspraak.nl.