Omslagbeeld Insolventiefraude

Platform insolventiefraude.nl

Willem van Nielen heeft samen met Joyce Verhaert van Bijzonder Strafrecht.nl het kennisplatform Insolventiefraude opgericht. Dit kennisplatform heeft tot doel informatie-uitwisseling en kennisuitbreiding ter bevordering van een integrale aanpak van insolventiefraude. Het platform draagt bij aan netwerkvergroting en beoogt bruggen te slaan tussen onder meer curatoren en het Openbaar Ministerie. Het platform organiseert hiervoor een specialisatieopleiding ‘Integrale aanpak faillissementsfraude’, cursussen, netwerkbijeenkomsten en geeft een nieuwsbrief uit voor haar leden. Het platform is te vinden op www.insolventiefraude.nl

De doelgroep van het platform bestaat uit partijen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met insolventiefraude, waaronder:

  • curatoren
  • opsporingsambtenaren van politie en FIOD
  • de Belastingdienst
  • leden van zowel de staande als zittende magistratuur (waaronder Rechter Commissarissen)
  • juristen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie
  • strafrechtadvocaten
  • forensische accountants
  • medewerkers van de afdeling bijzonder beheer bij banken
  • medewerkers van de Kamer van Koophandel
  • medewerkers van het UWV