ANNOTATIE: MR. W.J.B. VAN NIELEN

Civiele lijfsdwang ex art. 585 Rv ten tijde van faillissement.

In Jurisprudentie Onderneming & Recht 20-03-2021, afl. 3 verscheen een notatie met de titel:

Faillissement voormalig (indirect) bestuurder van vastgoedfonds staat niet in de weg aan gijzeling

Over deze annotatie:

Voormalig (indirect) bestuurder van vastgoedfonds veroordeeld tot informatie- verschaffing op straffe van gijzeling ex art. 585 Rv. Bestuurder wordt daarna persoonlijk failliet verklaard. Uitsluiting van lijfsdwang ex art. 33 Fw maakt gijzeling ten aanzien van verplichtingen die de boedel niet raken, niet onmogelijk. Gijzeling staat niet in de weg aan de mogelijkheid dat de curator van de bestuurder hem in gijzeling laat nemen ex art. 87 Fw. Verwijzing naar HR 13 oktober 1989, NJ 1989/987 (Hutter/De Groot).

Klik op de link voor de originele annotatie: