ANNOTATIE: MR. W.J.B. VAN NIELEN

Zoon (indirect) bestuurder en aandeelhouder gefailleerde vennootschappen hoeft niet te getuigen bij r-c

In Jurisprudentie Onderneming & Recht 14-07-2020, afl. 7-8 verscheen een notatie met de bovenstaande titel.

Over deze annotatie:

Getuigenverhoor ex art. 66 Fw. Rechter-com- missaris wil zoon van (indirect) bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde vennoot- schappen horen. Zoon komt niet het verschoningsrecht ex art. 66 lid 4 Fw toe. Nemo tenetur-beginsel. Waarborg van HR 24 januari 2014, «JOR» 2014/251, m.nt. Van Nielen (X/Ruding q.q.) geldt ook voor getuigen die op grond van art. 66 Fw worden gehoord. Effectieve afwikkeling van faillissement ook mogelijk zonder getuigenis van zoon, zodat hem verschoningsrecht toekomt.

Klik op de link voor de originele annotatie: